ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี (ปณ. ดอนฉิมพลี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี (DON CHIMPHLI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 18/109 หมู่ 18 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24170
โทรศัพท์ : 038 844 106
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 24170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  ปิดทำการ
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ดอนฉิมพลี


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง