ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น จังหวัดเชียงราย

 ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น (ปณ. แม่เย็น)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น (MAE YEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57280
โทรศัพท์ : 053 957 039
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57280

พื้นที่ให้บริการ

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่เย็น


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง