ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว (ปณ. แม่ลาว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว (MAE LAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 145/1 หมู่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 053 729 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์แม่ลาว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง