ที่ทำการไปรษณีย์พาน จังหวัดเชียงราย

 ที่ทำการไปรษณีย์พาน (ปณ. พาน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พาน (PHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 100 หมู่ 17 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053 721 498
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พาน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง