ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง (ปณ. คลองขลุง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง (KHLONG KHLUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 482 หมู่ 10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
โทรศัพท์ : 055 781 509
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองขลุง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ