ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา (ปณ. เลิงนกทา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา (LOENG NOK THA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 215 หมู่ 11 ถนนพญานาค ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์ : 045 781 361
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เลิงนกทาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ