ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 


ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา (ปณ. เลิงนกทา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เลิงนกทา (LOENG NOK THA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 215 หมู่ 11 ถนนพญานาค ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
โทรศัพท์ : 045 781 361
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
 • ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 • ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เลิงนกทาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...