ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน (ปณ. กำแพงแสน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน (KAMPHAENG SAEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 389 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทรศัพท์ : 034 351 345
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หมู่ 2, 6-10, 12-13, 15, 17-21, 24
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กำแพงแสน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง