ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา (ปณ. สระพัฒนา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา (SA PHATTHANA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
โทรศัพท์ : 034 383 606
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23
  • ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สระพัฒนา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง