ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ (ปณ. วังเหนือ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ (WANG NUEA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 28 หมู่ 9 ถนนขุนวัง ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
โทรศัพท์ : 054 279 081
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  • ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์วังเหนือที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ