ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี (ปณ. พรุพี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี (PHRU PHI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 870 หมู่ 1 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ : 077 267 242
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์พรุพีที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง