รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุรินทร์ มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สุรินทร์มีทั้งหมด 13 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
32000 อำเภอเมืองสุรินทร์
32000 อำเภอเขวาสินรินทร์
32110 อำเภอศีขรภูมิ
32120 อำเภอท่าตูม
32130 อำเภอโนนนารายณ์
32130 อำเภอรัตนบุรี
32140 อำเภอปราสาท
32140 อำเภอพนมดงรัก
32150 อำเภอศรีณรงค์
32150 อำเภอสังขะ
32160 อำเภอสนม
32170 อำเภอสำโรงทาบ
32180 อำเภอจอมพระ
32190 อำเภอชุมพลบุรี
32210 อำเภอกาบเชิง
32220 อำเภอลำดวน
32230 อำเภอบัวเชด
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสุรินทร์ มี 13 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์
ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 3 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044 519 133

ที่ทำการไปรษณีย์กาบเชิง
ที่อยู่ : เลขที่ 266 หมู่ 17 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
โทรศัพท์ : 044 559 038

ที่ทำการไปรษณีย์จอมพระ
ที่อยู่ : เลขที่ 96 หมู่ 6 ถนนปัทมนนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180
โทรศัพท์ : 044 581 120

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพลบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 183 หมู่ 1 ถนนชุมพลบุรี-ท่าตูม ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190
โทรศัพท์ : 044 596 073

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าตูม
ที่อยู่ : เลขที่ 237 หมู่ 7 ถนนปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
โทรศัพท์ : 044 591 131

ที่ทำการไปรษณีย์รัตนบุรี
ที่อยู่ : เลขที่ 99 ถนนศรีนคร ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
โทรศัพท์ : 044 599 260

ที่ทำการไปรษณีย์บัวเชด
ที่อยู่ : เลขที่ 399 หมู่ 4 ถนนบัวเชด-สังขะ ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230
โทรศัพท์ : 044 579 039

ที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท
ที่อยู่ : เลขที่ 320/5 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทรศัพท์ : 044 551 306

ที่ทำการไปรษณีย์ลำดวน
ที่อยู่ : เลขที่ 279 หมู่ 3 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
โทรศัพท์ : 044 537 019

ที่ทำการไปรษณีย์สังขะ
ที่อยู่ : เลขที่ 233/1 หมู่ 1 ถนนโลห์สุวรรณ ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
โทรศัพท์ : 044 571 225

ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 164/2 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 044 561 302

ที่ทำการไปรษณีย์สนม
ที่อยู่ : เลขที่ 139 หมู่ 2 ถนนศรีสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
โทรศัพท์ : 044 589 057

ที่ทำการไปรษณีย์สำโรงทาบ
ที่อยู่ : เลขที่ 244 หมู่ 1 ถนนบำรุงพัฒนา ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ : 044 569 112

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ