รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภูมีทั้งหมด 6 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
39000 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
39140 อำเภอโนนสัง
39170 อำเภอนากลาง
39170 อำเภอนาวัง
39180 อำเภอศรีบุญเรือง
39270 อำเภอสุวรรณคูหา
39350 อำเภอนากลาง เฉพาะตำบลกุดดินจี่ ตำบลเก่ากลอย ตำบลดงสวรรค์
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดหนองบัวลำภู มี 6 แห่ง ดังนี้

ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู
ที่อยู่ : เลขที่ 144 หมู่ 1 ถนนวิไสยอุดรกิจ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ : 042 316 003

ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่
ที่อยู่ : เลขที่ 314 หมู่ 11 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39350
โทรศัพท์ : 042 357 168

ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง
ที่อยู่ : เลขที่ 3 หมู่ 10 ถนนสุปัญญา ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
โทรศัพท์ : 042 375 311

ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง
ที่อยู่ : เลขที่ 201 หมู่ 13 ถนนสวนร่วมมิตร ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
โทรศัพท์ : 042 351 102

ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา
ที่อยู่ : เลขที่ 441 หมู่ 3 ถนนพระไชยเชษฐา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270
โทรศัพท์ : 042 372 111

ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง
ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 6 ถนนอุดรธานี-เลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
โทรศัพท์ : 042 359 137

---------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...