ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 


ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ (ปณ. สุรินทร์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์ (SURIN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 238 หมู่ 3 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044 519 133
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์สุรินทร์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ