ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ (ปณ. ศีขรภูมิ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศีขรภูมิ (SIKHORAPHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 164/2 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
โทรศัพท์ : 044 561 302
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 32110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 • ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ศีขรภูมิที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง