ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน (ปณ. ควนขนุน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน (KHUAN KHANUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 5 ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074 681 213
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ควนขนุนที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ