ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย (ปณ. โกสุมพิสัย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย (KOSUM PHISAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 421 หมู่ 13 ถนนศรีโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
โทรศัพท์ : 043 761 458
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 44140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โกสุมพิสัยที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ