ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ จังหวัดลำพูน

 


ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ (ปณ. ลี้)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ (LI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 198 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ : 053 599 225
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 51110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  • ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ลี้ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง