ที่ทำการไปรษณีย์เทิง จังหวัดเชียงราย

 


ที่ทำการไปรษณีย์เทิง (ปณ. เทิง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เทิง (THOENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทรศัพท์ : 053 795 529
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24
  • ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เทิง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง