ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก

 


ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์ (ปณ. องครักษ์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์ (ONGKHARAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 340/3 หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 391 292
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 26120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์องครักษ์


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง