ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ (ปณ. ทุ่งใหญ่)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ (THUNG YAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
โทรศัพท์ : 075 489 176
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  • ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 12.30 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง