ที่ทำการไปรษณีย์งาว | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์งาว (ปณ. งาว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์งาว (NGAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054 261 250
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์งาวที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ