ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน (ปณ. บึงสามพัน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน (BUENG SAM PHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 218 หมู่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์ : 056 731 280
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บึงสามพันที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ