ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม จังหวัดราชบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม (ปณ. โพธาราม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม (PHOTHARAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 032 231 222
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์โพธารามที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...