ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม จังหวัดยโสธร

 


ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม (ปณ. กุดชุม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กุดชุม (KUT CHUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ : 045 789 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 35140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
  • ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กุดชุมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...