ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร (ปณ. กำแพงเพชร)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงเพชร (KAMPHAENG PHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ : 055 711 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 62000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 • ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00

แผนที่ไปรษณีย์กำแพงเพชร


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ