ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน (ปณ. บางเลน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางเลน (BANG LEN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 158/1 หมู่ 8 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ : 034 391 122
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
 • ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางเลน


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง