ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง จังหวัดนครปฐม

 


ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง (ปณ. บางหลวง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางหลวง (BANG LUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
โทรศัพท์ : 034 399 068
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 73190

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
  • ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์บางหลวง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง