ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ จังหวัดตรัง

 ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ (ปณ. วังวิเศษ)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ (WANG WISET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 184 หมู่ 7 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220
โทรศัพท์ : 075 296 094
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  • ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  • ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  • ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์วังวิเศษ


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง