ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

 


ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว (ปณ. ย่านตาขาว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว (YAN TA KHAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 91 หมู่ 1 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
โทรศัพท์ : 075 281 441
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ย่านตาขาว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง