ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว จังหวัดตรัง

 


ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว (ปณ. ทุ่งยาว)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว (THUNG YAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 31/22 หมู่ 1 ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทรศัพท์ : 075 208 235
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  • ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  • ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
  • ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ทุ่งยาว


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง