ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง จังหวัดตรัง

 


ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง (ปณ. นาโยง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง (NA YONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 32 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทรศัพท์ : 075 299 154
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
  • ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์นาโยง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง