ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา จังหวัดตรัง

 


ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา (ปณ. สิเกา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา (SIKAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 247 หมู่ 1 ถนนท่าเรือ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ : 075 248 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  • ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  • ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
  • ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สิเกา


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง