ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง จังหวัดตรัง

 ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง (ปณ. คลองปาง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง (KHLONG PANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 195-196 หมู่ 2 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160
โทรศัพท์ : 075 286 114
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  • ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  • ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  • ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์คลองปาง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง