ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง จังหวัดตรัง

 


ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง (ปณ. กันตัง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง (KANTANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 17 ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ : 075 251 017
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 92110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 • ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กันตัง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง