ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย (ปณ. บางกรวย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางกรวย (BANG KRUAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 135 หมู่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 02 447 0269
สังกัด : ปน. (น)
รหัสไปรษณีย์ : 11130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  • ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 09.00-19.00 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ : 09.00 - 12.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 09.00 - 12.00 น.

แผนที่ไปรษณีย์บางกรวย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง