ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม จังหวัดจันทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม (ปณ. มะขาม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มะขาม (MAKHAM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 229/10 หมู่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ : 039 361 132
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
  • ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์มะขาม


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------