ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง จังหวัดจันทบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง (ปณ. ขลุง)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ขลุง (KHLUNG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 41 ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
โทรศัพท์ : 039 441 084
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 22110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
 • ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ขลุง


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------