ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ (ปณ. กะเปอร์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ (KAPOE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนกะเปอร์-บ้านนา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120
โทรศัพท์ : 077 897 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 85120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  • ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  • ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  • ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  • ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
  • ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
  • ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์กะเปอร์
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ