ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย (ปณ. เขาย้อย)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย (KHAO YOI POST OFFICE)
ที่อยู่ : 17/1 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ : 032 562 271
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 76140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย
  • ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ : 9.00 - 12.00
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์เขาย้อย


ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง

-------------------------------------------------------------------------------------------