ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล (ปณ. ตระการพืชผล)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตระการพืชผล (TRAKAN PHUET PHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 167 หมู่ 4 ถนนเกษมสมบัติ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 045 481 181
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ตระการพืชผลที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ