ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด (ปณ. น้ำปาด)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด (NAM PAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 8 หมู่ 4 ถนนเพชรานุรักษ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 055 481 048
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53110

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์น้ำปาดที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ