ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

 ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา (ปณ. ท่าปลา)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าปลา (THA PLA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 36/3 หมู่ 1 ถนนท่าปลา-อุตรดิตถ์ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
โทรศัพท์ : 055 499 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 53150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ท่าปลาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง