ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน (ปณ. ชานุมาน)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน (CHANUMAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนสุวรรณประศาสน์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
โทรศัพท์ : 045 466 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ชานุมานที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ