ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม จังหวัดเลย

 


ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม (ปณ. ปากชม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม (PAK CHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 387 หมู่ 1 ถนนเชียงคาน-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทรศัพท์ : 042 881 115
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 4 (ปข.4)
รหัสไปรษณีย์ : 42150

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
  • ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ปากชมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง