ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม จังหวัดสุพรรณบุรี

 ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม (ปณ. สระยายโสม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม (SA YAI SOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 506 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
โทรศัพท์ : 035 559 179
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72220

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สระยายโสมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง