รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์สุพรรณบุรีมีทั้งหมด 15 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
72000 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
72110 อำเภอสองพี่น้อง
72120 อำเภอเดิมบางนางบวช
72130 อำเภอสามชุก
72140 อำเภอศรีประจันต์
72150 อำเภอบางปลาม้า
72160 อำเภออู่ทอง
72170 อำเภอดอนเจดีย์
72170 อำเภอสองพี่น้อง เฉพาะตำบลหนองบ่อ หมู่ 6
72170 อำเภออู่ทอง เฉพาะตำบลจรเข้สามพัน หมู่ 1-3, 8-9, 11-13
72180 อำเภอด่านช้าง
72190 อำเภอสองพี่น้อง เฉพาะตำบลบ่อสุพรรณ ตำบลทุ่งคอก หมู่ 4-11, 14, 16 ตำบลศรีสำราญ หมู่ 6-8, 11-13 ตำบลหนองบ่อ หมู่ 1-5, 7-8
72210 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เฉพาะตำบลบางกุ้ง ตำบลศาลาขาว ตำบลสวนแตง
72220 อำเภออู่ทอง เฉพาะตำบลดอนมะเกลือ ตำบลสระพังลาน ตำบลสระยายโสม
72230 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เฉพาะตำบลตลิ่งชัน ตำบลสนามคลี ตำบลสระแก้ว
72240 อำเภอหนองหญ้าไซ
72250 อำเภอดอนเจดีย์ เฉพาะตำบลสระกระโจม ตำบลทะเลบก หมู่ 1, 4-10
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสุพรรณบุรี มี 15 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 136 ถนนนางพิม ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035 523 609

ที่อยู่ : เลขที่ 731 หมู่ 5 ถนนรอบองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ : 035 591 040

ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 3 ถนนสระกระโจม-ดอนเจดีย์ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
โทรศัพท์ : 035 557 113

ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180
โทรศัพท์ : 035 595 320

ที่อยู่ : เลขที่ 384/11 หมู่ 5 ถนนเดิมบาง-สามชุก ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
โทรศัพท์ : 035 578 401

ที่อยู่ : เลขที่ 246 หมู่ 5 ถนนบางปลาม้า-สุพรรณบุรี ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 035 587 360

ที่อยู่ : เลขที่ 55 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ดอนเจดีย์ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72230
โทรศัพท์ : 035 597 180

ที่อยู่ : เลขที่ 151/1 หมู่ 4 ถนนมาลัยแมน ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72210
โทรศัพท์ : 035 599 221

ที่อยู่ : เลขที่ 535 หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ : 035 581 030

ที่อยู่ : เลขที่ 119 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
โทรศัพท์ : 035 531 041

ที่อยู่ : เลขที่ 299 หมู่ 11 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72190
โทรศัพท์ : 035 589 324

ที่อยู่ : เลขที่ 756/1 หมู่ 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 035 571 303

ที่อยู่ : เลขที่ 555 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
โทรศัพท์ : 035 577 059

ที่อยู่ : เลขที่ 1713/1 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035 551 233

ที่อยู่ : เลขที่ 506 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
โทรศัพท์ : 035 559 179

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ