ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม จังหวัดสุพรรณบุรี

 ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม (ปณ. สระกระโจม)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม (SA KRACHOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 448 หมู่ 3 ถนนสระกระโจม-ดอนเจดีย์ ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72250
โทรศัพท์ : 035 557 113
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72250

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4-10
  • ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สระกระโจมที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง