ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ | ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และเวลาทำการ

 


ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ (ปณ. ศรีประจันต์)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ (SI PRACHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 535 หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
โทรศัพท์ : 035 581 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์ศรีประจันต์ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียงอย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ