ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

 


ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก (ปณ. สามชุก)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก (SAM CHUK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 756/1 หมู่ 2 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 035 571 303
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72130

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ :  09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ : ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ

แผนที่ไปรษณีย์สามชุกที่ทำการไปรษณีย์ใกล้เคียง