รหัสไปรษณีย์จังหวัดน่าน พร้อมที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด

คำถาม ... รหัสไปรษณีย์จังหวัดน่าน มีหมายเลขอะไรบ้าง?

เฉลย ...
รหัสไปรษณีย์น่านมีทั้งหมด 12 หมายเลข ดังต่อไปนี้

รหัสไปรษณีย์
พื้นที่ให้บริการ
55000 อำเภอเมืองน่าน
55000 อำเภอภูเพียง
55110 อำเภอเวียงสา
55120 อำเภอปัว
55130 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลห้วยโก๋น
55130 อำเภอทุ่งช้าง
55140 อำเภอท่าวังผา
55150 อำเภอนาน้อย
55160 อำเภอเชียงกลาง
55160 อำเภอสองแคว
55170 อำเภอแม่จริม
55180 อำเภอนาหมื่น
55190 อำเภอบ้านหลวง
55210 อำเภอสันติสุข
55220 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลขุนน่าน
55220 อำเภอบ่อเกลือ
ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดน่าน มี 12 แห่ง ดังนี้

ที่อยู่ : เลขที่ 70 ถนนมหาวงค์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054 711 659

ที่อยู่ : เลขที่ 303 หมู่ 1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
โทรศัพท์ : 054 778 073

ที่อยู่ : เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ : 054 795 105

ที่อยู่ : เลขที่ 117 หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทรศัพท์ : 054 797 107

ที่อยู่ : เลขที่ 312 หมู่ 5 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
โทรศัพท์ : 054 799 120

ที่อยู่ : เลขที่ 256 หมู่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150
โทรศัพท์ : 054 789 115

ที่อยู่ : เลขที่ 74/1 หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทรศัพท์ : 054 787 055

ที่อยู่ : เลขที่ 109 หมู่ 1 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
โทรศัพท์ : 054 761 046

ที่อยู่ : เลขที่ 278 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 054 791 229

ที่อยู่ : เลขที่ 63 หมู่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 55170
โทรศัพท์ : 054 769 037

ที่อยู่ : เลขที่ 613/1 หมู่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ : 054 781 729

ที่อยู่ : เลขที่ 225 หมู่ 2 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210
โทรศัพท์ : 054 767 053

---------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ